FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haritada Gör

Hastane Santral: 0 216 578 30 00

Rotator Manşet ve Subakromiyal Sıkışma Nedir ?

Rotator manşet, skapulayı (kürek kemiği) humerus başına (pazu kemiğinin üst, yuvarlak kısmı) bağlayan ve dört adet kasın bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Bu yapı, skapuladan kas olarak köken alır ve humerus başında ortak bir tendon (kasların kemiğe yapışma yerlerindeki dayanıklı son halleri) olarak sonlanarak, omuzumuzu yukarı kaldırmamızı ve içeri-dışarı döndürmemizi sağlar. Rotator manşet, günlük aktivitelerimiz sırasında humerus başının glenoid (pazu kemiğinin karşısında yer alan soket veya yuva şeklindeki eklem yüzeyi) içerisinde kalmasını sağlar ve omuz kuvvetinin sağlanmasında önemli rol oynar. Normalde rotator manşet, akromiyon (kürek kemiğinin ön tarafa uzanan ve omuzumuza dokunduğumuzda en dışta apolet gibi hissettiğimiz parçası) ve humerus başı arasında rahatlıkla kayarak hareket eder. Bu hareketin bozulması durumuna ise subakromiyal sıkışma denilmektedir. Subakromiyal sıkışma, genellikle iki sebeple meydana gelir: Birincisi, bu bölgedeki rotator manşet tendonlarının kemiğe yapıştığı bölgede üstte yer alan akromiyonun altında mekanik basıya maruz kalmasıdır. İkinci sebep ise, rotator manşet tendonlarının dejenerasyonu (normalde yaşla görülen tendon dokusunun sağlamlığında azalma) dur.

Subakromiyal Sıkışma ve Rotator Manşet Yırtıkları Nasıl Oluşur ?

Rotator manşet tendonlarının yukarıda tarif edilen normal kayma ve hareketine engel olan durumlar, subakromiyal sıkışmaya neden olur. Bu durumun en sık dört sebebi vardır:

1 - Yaşlanmaya bağlı olarak görülen tendon zayıflaması ve dejenerasyonu

2 - Subakromiyal boşluk (rotator manşetin üzerinde ve akromiyonun altında yer alan boşluk)ta oluşan enflamatuar (iltihabi) dokular

3 - Akromiyon ön ucunun gaga şeklinde aşağı eğik olması ve bu yapının subakromiyal boşluğu daratarak rotator manşet üzerine bası yapması ve akromiyon altında oluşan kemik çıkıntılar

4 - Fazla kullanmaya bağlı (overuse) yaralanmalar: Genellikle tekrarlayan başüstü aktiviteleri fazla yapan gruplarda görülür (voleybolcular, tenis oyuncuları ve yüzücüler gibi)

Rotator manşet yırtıklarının çok büyük bir kısmı, yukarıda sayılan dört faktörün mevcut olduğu zeminlerde, tetikleyici bir travma varlığında gelişir. Bunun sebebi, yukarıda var olan ve rotator manşetin bulunduğu boşluğu daraltan veya sağlamlığını olumsuz etkileyen faktörlerin yırtık oluşumu için hazırlayıcı faktörler olması ve halihazırda zayıflamış ve sağlıksız bir tendonun, herhangi bir dış etkiye maruz kaldığında yırtık ortaya çıkmasıdır. Bu dış etki, hastanın yaşı ve maruz kalınan etkinin şiddeti ve tendonun sağlamlık derecesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin omuzundan hiçbir şikayeti olmayan orta/ileri yaşlı bir insan, omuzu üzerine düşme veya hafif bir darbe veya zorlama(yük kaldırma, halı silkme vb.) ile rotator manşetinde yırtık oluşabilmektedir. Diğer taraftan ilerleyen yaş ve tendon sağlamlığında azalma görülmesi ile, herhangi görünür bir sebep olmadan da rotator manşet yırtıkları oluşabilmektedir.

Rotator manşet yırtıklarının daha az rastlanan bir sebebi ise, omuza alınan direkt bir darbe veya yapılan ani bir hareket sırasındaki zorlama olabilir. Bu tarz yaralanmalar sıklıkla genç ve orta yaşlı hastalarda görülür ve spor yaralanmaları olabilir.

Subakromiyal Sıkışma ve Rotator Manşet Yırtıklarının Bulguları Nelerdir ?

Subakromiyal sıkışma sendromunda genellikle şikayetler sinsi başlangıçlıdır ve hastalar, şikayetlerinin başladığı zamanı tam olarak hatırlayamazlar, ancak yaklaşık bir zaman verebilirler. Rotator manşet yaralanmalarının bir kısmında ise genellikle kronik (uzun süreli) zeminde tetikleyici bir olay mevcuttur (omuza alınan darbe, düşme, ağır kaldırma, zorlama vb.). Diğer taraftan ilerleyen yaş ve tendon sağlamlığında azalma görülmesi ile, herhangi görünür bir sebep olmadan başlayan ve sinsice ilerleyen şiddetli omuz ağrısı da rotator manşet yırtığının habercisi olabilir. Sebep her ne olursa olsun subakromiyal sıkışma sendromu ve rotator manşet yırtıklarında günler geçtikçe omuzda ağrı artarak devam eder ve kolu kaldırmak ve başüstü aktivitelerde bulunmak zorlaşır. Bazen uyuşma ve güçsüzlüğün de eşlik ettiği ağrı, günler ve haftalar içinde omuz bölgesinden kol, dirsek, koltuk altı ve bazen de sırta doğru yayılır şekilde hissedilmeye başlanabilir. Bu sürede hastaların çoğunluğu kollarını yukarı kaldıramamaktan, omuzunun üzerine yatamamaktan veya gece uyutmayan veya uykudan uyandıran şiddetli ağrıdan rahatsız olurlar.

Rotator manşet yırtıklarının küçük bir kısmını ise, görece daha genç ve orta yaşlı insanlardaki akut (ani/o anda oluşan) yaralanmalar oluşturur. Bu yaralanmalar genellikle sportif faaliyetler (müsabaka esnasında) veya yüksek fiziksel aktiviteyi gerektirecek faaliyetler (ani itme, kolu kaldırma, ağır kaldırma, fırlatma vb) veya direk travma şeklinde (çarpışma, kaza vb.) olabilir. Bu tarz yaralanmalar sonucu omuzda oluşan ağrı, yapılan aktiviteye devam edilmesine genellikle izin vermez. Saatler ve bazen günler geçtikçe omuzda ağrı artarak devam eder ve kolu kaldırmak zorlaşır. Oluşan omuz ağrısı, günler içinde kol, dirsek, koltuk altı, göğüs duvarı ve bazen de sırta doğru yayılır şekilde hissedilmeye başlanabilir.

Subakromiyal Sıkışma ve Rotator Manşet Yırtıklarının Tanısı Nasıl Konulur ?

Subakromiyal sıkışma ve rotator manşet yırtıkları sonrası şiddetli ağrıdan dolayı hastaların çoğu doktora başvurur. Doktorda yapılan muayene esnasında, genellikle bu durumların fizik muayene ile tanısının konulması mümkün olacaktır. Tanıya yardım amaçlı ve bazen de tedavi edici özelliği olabilecek omuz enjeksiyonlarına(eklem içine iğne yapılarak ilaç verilmesi) bu aşamada başvurulabilir. Ancak omuzdaki lezyonun derecesi, yerleşimi ve boyutunun anlaşılabilmesi ve uygun tedavinin planlanabilmesi için direkt grafi ve MR çekilerek ayrıntılı incelenmesi gereklidir.

Subakromiyal Sıkışma ve Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavisi için Ameliyat Gerekir mi ?

Subakromiyal sıkışma ve rotator manşet yırtıklarının tedavisi kişiden kişiye değişmektedir. Uygun tedavi seçeneğine karar verilirken, hasta ve doktor tarafından göz önüne alınması gereken pekçok faktör vardır. Bu faktörler öncelikle hastanın ağrı şiddeti ve hayat kalitesinin ne kadar etkilendiği olmak üzere, aktivite seviyesi, yaşı, beklentileri, eşlik eden diğer durumlar (osteoartrit veya donuk omuz gibi) ve yırtığın boyutunun veya doku kalitesinin, tamire imkan verecek durumda olup olmamasıdır.

Kolunu özellikle başüstü aktivitelerde kullanamayan, şiddetli ağrı çeken (özellikle gece ağrısı) ve hayat kalitesi omuzundaki problem yüzünden ciddi olarak düşen bir hastada cerrahi tedavinin başarısı ve hasta memnuniyeti daha fazla olacaktır. Aktivitesi sınırlı olan, görece daha yaşlı ve ağrısı daha az olan bir hastanın ise cerrahiye ihtiyacı, az önce bahsedilen özellikteki birine göre daha az olacaktır. Her halikarda subakromiyal sıkışma ve rotator manşet yırtıklarının tedavisi, ilk etapta ödemi azaltıp ağrıyı kesmeyi hedefleyen bir ilaç tedavisi rejimi, aktivite modifikasyonu ve fizik tedavi uygulamaları (ev egzersiz programı veya fizyoterapist eşliğinde omuz rehabilitasyonu ve çeşitli tedavi modaliteleri)dır. Bu aşamada subakromiyal bölgeye yapılan steroid enjeksiyonları ve sıcak/soğuk uygulamalar, ağrının azalmasında faydalı olabilir. Ancak ağrıyı azaltıyor diye gereğinden fazla ve sık steroid uygulanmasından kaçınılmalıdır çünkü fazla dozda steroid uygulamanın dokulara olumsuz etkisi vardır ve ilerde gerekebilecek bir tamiri daha da güçleştirebilmektedir. Bu aşamayı takiben ağrısız bir omuza ulaşıldığında ise omuz etrafındaki kasları kuvvetlendirmek amacıyla periskapuler ve deltoid kuvvetlendirme egzersizlerine başlanır. Sportif ve günlük aktivitelere dönüşe ise, omuzun tekrar kuvvet, denge ve koordinasyonunu kazanmasından sonra karar verilir. Yukarıda belirtilen konservatif (ameliyatsız) tedavi metodları, en azından 3 ay boyunca denenmelidir. Buna rağmen rahatsızlıkları geçmeyen veya problemlerinde artış olan kişilerde ise cerrahi tedavi uygulama endikasyonu ortaya çıkar. Bunun sebebi, konservatif tedavinin aslında rotator manşet yırtıklarında belki ağrıyı azaltabileceği, ama yırtığı tedavi edemeyeceği gerçeğiyle ilişkili olabilir. Bu şekilde diğer tedavi metodlarını denemiş ve fayda görmemiş hastalar, ameliyattan fayda görebilecek namzetlerdir. Bu hastalarda dikkatli planlama yapılarak hastaya ayrıntılı bilgi verilip tedavi seçenekleri konuşulmalı ve tedavinin nasıl devam edeceğine dair karar, hasta ve doktor arasındaki ortak anlayış ve güven zemininde verilmelidir.

Subakromiyal Sıkışma ve Rotator Manşet Yırtıkları Nasıl Ameliyat Edilir ?

Subakromiyal sıkışma ve rotator manşet yırtıklarının tedavisinde geçmişte açık ameliyatlarla akromiyoplasti (rotator manşet üzerine bası yapan akromiyonun alt kısmındaki kemik çıkıntının uzaklaştırılması) ve rotator manşet tamiri uygulanmaktaydı. Her ne kadar bu uygulamalar günümüzde de nadiren uygulanmakta ise de, aksini gerektiren bir durum olmadığı takdirde bu girişimlerin çağdaş tedavisi artroskopik (kapalı) olarak uygulanmalarıdır. Bu şekilde hem açık ameliyatla aynı işlem uygulanabilmekte, hem de daha çabuk iyileşme, daha az ameliyat sonrası ağrı, daha düşük enfeksiyon (iltihap) riski, kozmetik görünüm ve hızlı rehabilitasyon imkanı olmaktadır. Artroskopik ameliyatın diğer bir avantajı da, açık ameliyatla görülüp tamir edilemeyecek bazı durumların (SLAP lezyonları-labrum yırtıkları gibi) artroskopik olarak tanısının konulup aynı seansta tedavilerinin uygulanabilmesidir.

Subakromiyal sıkışma ve rotator manşet yırtıklarının tedavisinde standart olarak ilk önce glenohumeral (omuz) eklem içerisi görüntülenip, oradaki olası durumların (SLAP lezyonları ve biseps uzun başı tendonu patolojileri gibi) tanısı koyulup tedavi edilmektedir. Ardından subakromiyal bölgeye geçilerek akromiyoplasti ve rotator manşet tamiri uygulanmaktadır. Artroskopik girişim, omuz etrafında doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü sayıda birkaç adet küçük (1-2 cm.lik) insizyonlardan vücut içine yerleştirilen özel bir kamera ve enstrümanlarla gerçekleştirilmektedir. Rotator manşet tamiri gerçekleştirilen durumlarda yırtık olan bölge temizlenmekte ve iyileşme için uygun bir yatak hazırlanmakta, daha sonra ise kemik içerisine yerleştirilen gerekli sayıdaki birkaç adet metal (titanyum) veya biyouyumlu (vücut içinde zamanla eriyerek yerini kemiğe bırakan) minik çıpalara (ankor) bağlı yüksek dayanıklı sütürler ile yırtık olan bölge, kemiğe tamir edilmektedir. Zaman içinde buradaki tamir bölgesi iyileşip olgunlaşmakta ve görevini tekrar yapmaya başlayan, ağrısız ve sağlıklı bir doku haline gelmektedir.

Ameliyat Sonrası Başarı Nedir/Ne Beklemeliyim ?

Subakromiyal sıkışma ve rotator manşet yırtıklarının tedavisi sonrası rehabilitasyon ile omuzunuzun normale dönmesi zaman ve çalışma gerektirir. Mesleğinize göre işe dönme zamanı değişebilir: Masabaşı çalışanlar 2 ila 4 hafta içerisinde işe dönebilirlerken, ağır işte çalışanlar ve sporcuların tamamen fonksiyonel hale gelebilmeleri 3 ila 6 ay arasını alabilmektedir. Ameliyat sonrası ilk önce düzelecek şikayetin eklem hareket açıklığı (omuz hareketleri:1-3 ayda), daha sonra düzelecek şikayetin ise ağrı (genellikle 3-6 ay, bazı durumlarda uzayabilir) olduğu hatırdan çıkarılmamalı ve bu anlayışla tedaviye devam edilmelidir.

Subakromiyal sıkışma ve rotator manşet yırtıklarının (çok büyük ve tedavi edilemeyecek özellikteki yırtıklar hariç) tedavisinde başarı oranları yüksektir. Yapılan araştırmalar, %85 ila 90 civarında bir oranda insanların işlerine ve sporcuların yaptıkları spor aktivitelerine dönebildiğini ve memnun olduklarını göstermektedir. Ameliyattan sonra nadir de olsa bazen omuzda sertlik (donuk omuz) ve ağrı görülebilmekte ancak bu problemler genellikle erken başlanan ve uygun rehabilitasyon ile en aza indirilebilmektedir.

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

viagra generico comprare viagra cialis originale super kamagra acquisto kamagra acquisto viagra cialis generico acquisto viagra viagra donne levitra prezzo levitra generico kamagra 100 mg cialis prezzo cialis 20 levitra senza ricetta Cialisgenerico acquisto cialis cialis senza ricetta

levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten

viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra 100 kamagra gel levitra generique levitra en ligne

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

canada goose italia air jordan italia scarpe air jordan borse michael kors air max bianche outlet woolrich christian louboutin outlet woolrich italia ugg outlet louis vuitton occhiali canada goose outlet occhiali louis vuitton woolrich outlet scarpe louis vuitton michael kors borse

canada goose italia air jordan italia scarpe air jordan borse michael kors air max bianche outlet woolrich christian louboutin outlet woolrich italia ugg outlet louis vuitton occhiali canada goose outlet occhiali louis vuitton woolrich outlet scarpe louis vuitton michael kors borse

belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada

belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada

nike air huarache canada nike roshe canada cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada adidas superstar canada adidas nmd adidas superstar adidas nmd canada parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme

Scarpe Scarpe hogan Scarpe louis vuitton scarpe converse air jordan Scarpe nike air max longchamp Saucony scarpe Tacchi nike roshe Tiffany christian louboutin nike air force Scarpe Adidas Scarpe
>