FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haritada Gör

Hastane Santral: 0 216 578 30 00

Menisküs ve Kıkırdak Nedir ?

Diz, vücudun en büyük yük taşıyan eklemlerinden biridir ve maruz kaldığı vücut ağırlığına direnci ve eklemin sağlıklı ve hasarsız olarak çalışması ve stabilitesi (sağlamlığı), eklem yüzeyleri (kıkırdaklar) ve menisküslere bağlıdır. Eklem kıkırdakları, kemiklerin birbirine temas ettiği yüzeyleri kaplar. Eklem yüzeylerindeki yüklerin ve eklem sıvısının uygun bir şekilde dağıtımına yardımcı olur. Elastik yapılarıyla eklem yüzeyleri arasındaki sürtünmeyi en aza indirir. Menisküsler ise eklem yüzeyleri arasında yer alan, geniş bir hilal veya C harfi şeklindeki, daha sert bir yapıdaki kıkırdaktan oluşan yapılardır. Dizde bağlardan sonra eklem stabilitesine ikinci derecede katkıda bulunurlar ve eklem yüzeylerindeki basınç dağılımını dengeleyerek sürtünmeyi en aza indirirler. Menisküsler ve kıkırdak eklem yüzeyleri, beraber görev görerek eklem yüzeylerindeki sürtünmeyi azaltır ve ağrısız, rahat bir şekilde hareket etmemizi sağlarlar.

Menisküs ve Kıkırdaklar Nasıl Yaralanır ?

Menisküs ve kıkırdak yaralanmalarının bir kısmı, dize alınan direkt bir darbe sebebiyle olur (spor müsabakalarında çarpışmalar veya trafik kazalarında olduğu gibi). Bu pozisyonda diz, darbenin etkisiyle bir veya daha fazla yapının yaralanabileceği anormal bir pozisyona gelir. Menisküs ve kıkırdak yaralanmalarının diğer ve daha sık rastlanan sebebi ise darbe olmadan gerçekleşen yaralanmalardır. Bu tarz yaralanmalar sıklıkla spor yaralanmalarıdır ve genellikle sporcunun hızla koşarken aniden yön değiştirmeye çalışması veya ayağı yerde ve dizi sabitken vücudunu başka bir yöne döndürmeye çalışması sonucu oluşur.

Menisküs ve Kıkırdak Yaralanmasının Bulguları Nelerdir ?

Menisküs ve kıkırdak yaralanmalarının çoğunluğunda, dizde ani, batma ve yanma tarzı ağrı ile birlikte dizden bazen işitilebilen bir ses gelir (çıtırdama gibi). Yaralanma sonrası dizde oluşan ağrı, yapılan aktiviteye devam edilmesine genellikle izin vermez. Saatler geçtikçe dizde şişlik oluşmaya devam eder ve yürümek ve dizi bükmek zorlaşır. İlk gün içinde artan ağrı ve şişlik, bu süreden sonra yavaş yavaş gerilemeye başlar.

Menisküs ve Kıkırdak Yaralanması Tanısı Nasıl Konulur ?

Menisküs ve kıkırdak yaralanması sonrası ağrıdan dolayı hastaların çoğu doktora başvurur. Doktorda yapılan muayene esnasında, genellikle dizde hangi yapıların yaralandığının tanısının konulması mümkün olacaktır. Ancak bazen diz içindeki kıkırdak (eklem yüzeyleri) ve menisküs yırtıklarına muayene ile tanı konulması mümkün olmayabilir veya şişlik ve ağrıdan dolayı bağlar tam olarak muayene edilemeyebilir. Bu gibi durumlarda bir MR çekilerek dizdeki yaralanmanın gerçek içeriği ve boyutu anlaşılabilir.

Menisküs ve Kıkırdak Yaralanması Tedavisi için Ameliyat Gerekir mi ?

Menisküs yırtıklarının ve kıkırdak yaralanmalarının tedavisi kişiden kişiye değişmektedir. Uygun tedavi seçeneğine karar verilirken, hasta ve doktor tarafından göz önüne alınması gereken pekçok faktör vardır. Bu faktörler hastanın şikayetleri, mekanik semptomlar (takılma ve kilitlenme gibi), aktivite seviyesi, yaşı, beklentileri, eşlik eden diğer yaralanmalar (bağ yaralanmaları gibi) ve dizde ne kadar ağrı olduğudur.

Mekanik semptomları olan ve eklem arasına girerek dizin bükülüp açılmasını engelleyen yırtık bir menisküs veya kopmuş kıkırdak parçası olan hastaların tedavisi artroskopidir. Aktif spor yaşantısına tekrar dönmek isteyen genç bir hastada cerrahi tedavinin başarısı ve hasta memnuniyeti daha fazla olacaktır. Aktivitesi sınırlı olan, görece daha yaşlı bir hastanın ise cerrahiye ihtiyacı, az önce bahsedilen özellikteki birine göre daha az olacaktır. Her halikarda menisküs yırtıklarının ve kıkırdak yaralanmalarının tedavisi, diz eklem hareket açıklığının geri kazanılması hedeflenerek başlanılan eklem hareket açıklığı egzersizleridir. Tam eklem hareket açıklığına ulaşıldığında ise diz etrafındaki kasları kuvvetlendirmek amacıyla kuvvetlendirme egzersizlerine başlanır. Bir dizlik kullanarak spor ve aktivitelere dönüşe ise, diz tekrar kuvveti, dengesi ve koordinasyonu kazanıldığında karar verilir. Dizi içinde eklem arasına girerek dizin bükülüp açılmasını engelleyen yırtık bir menisküs veya kopmuş kıkırdak parçası olan hastaların durumu ise yukarıda bahsedilenden farklıdır ve eklem yüzeylerine daha fazla hasar oluşmasını önlemek ve gerekirse tamir uygulamak amacıyla mümkün olan ilk fırsatta ameliyat edilmelidir.

Menisküs Yırtıkları ve Kıkırdak Hasarları Nasıl Ameliyat Edilir ?

Menisküs yırtıklarının ve kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde geçmişte çeşitli cerrahi yaklaşımlar denenmiştir. Bu tecrübelerin ışığında yırtılan menisküsün tamamen çıkarılmasının ileride erken osteoartrit (kireçlenme) gelişimine yol açarak çok kötü sonuçlar ortaya koyduğu ve yırtılan menisküsün tekrar dikilmesi (tamir edilmesi) nin ise bazı hasta gruplarında başarılı olduğu görülmüştür. Menisküs tamiri için uygun olan hasta grubunun özellikleri söyle sıralanabilir:

  • Genç hasta (40 yaş altı)
  • Akut yırtık (3 aydan daha kısa süreli yırtıklarda başarı şansı daha yüksektir)
  • Menisküs periferindeki (kanlanan bölgedeki) longitudinal (uzunlamasına) ve kova sapı yırtıklar
  • Bağ rekonstrüksiyonuna eşlik edip tamir edilen yırtıklar

Bu sebeple günümüzde uygulanan çağdaş tedavi mümkün olduğu kadar eklem içerisindeki menisküslerin korunması yönündedir. Bu amaçla spor hekimliğinde prensip, mümkünse menisküs tamiri uygulanması, şayet tamir mümkün değil ise, menisküsün mümkün olduğu kadar az kısmının eksize edilmesi (sadece patolojik[anormal] kısmının çıkarılması)dir. Her iki girişim de artroskopik olarak uygulanan girişimlerdir ve standart olarak dizin önündeki iki adet küçük insizyondan (kesi) gerçekleştirilir. Tamir uygulanacak durumlarda ise, tamir tekniğine göre dizinizin yanında veya arkasında ufak birkaç cm.lik ek bir insizyon daha olabilir.

Genel olarak kıkırdak iyileşmeyen bir doku olduğu için kıkırdak kaybı olan durumların tedavi başarısı ve hasta memnuniyeti, menisküsle ilgili problemi olanlara göre belirgin oranda düşüktür. Kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde hastaya ait faktörlere ve lezyonun büyüklüğüne göre uygulanabilecek dört farklı cerrahi tedavi seçeneği mevcuttur:

1 - Mikrokırık uygulaması: Kıkırdak lezyonu boyutu 2 santimetrekareden az olan hastalarda uygulanır. Bu teknikte kemiğin içinde özel enstrümanlar yardımıyla 4-5 mm.lik delikler açılarak oradan gelecek kök hücreler ile fibrokıkırdak (orjinal eklem kıkırdağı olan hyalin kıkırdaktan daha sert fakat daha az dayanıklı) oluşumunun uyarılması amaçlanır.

2 - Mozaikplasti (kıkırdak transferi): Kıkırdak lezyonu boyutu 2 ila 4 santimetrekare arası olan hastalarda uygulanabilir. Bu teknikte dizin ağırlık taşımayan bir bölgesinden alınan 6 ila 8 mm arasındaki kemikli kıkırdak greftleri, lezyon bölgesinde açılan aynı büyüklükteki yerlere yerleştirilir. Kullanılan greftler hastanın kendi vücuduna ait dokular olduğu için, uygulanan bölgede iyileşme şansı yüksektir. Greftin alındığı ve yerleştirildiği bölgede ameliyat sonrası bir süre ağrı hissedilebilir.

3 - Osteokondral allogreft(insan kadavrası kaynaklı kemikli kıkırdak greftleri): Kıkırdak lezyonu boyutu 4 ila 8 santimetrekare arası olan hastalarda uygulanabilir. Bu teknikte, bir kadavra dizinden, lezyon ile aynı bölgeden alınan kemikli kıkırdak grefti, lezyon bölgesinde açılan aynı büyüklükteki yere yerleştirilir. Kullanılan greftler başkasına ait dokular olduğu için, uygulanan bölgede iyileşme şansı mozaikplastiye göre daha düşüktür.

4 - Otojen (hastanın kendine ait) kök hücresi veya kıkırdak transferi: Kıkırdak lezyonu boyutuna bakılmaksızın uygulanabilen bir tekniktir. Bu teknikte, hastanın kendi vücudundan alınan kök hücreler veya kıkırdak hücreleri özel şartlarda ayrılarak veya çoğaltılarak, genellikle lezyonun şekli ve boyutuna göre şekil verilebilen bir dolgu malzemesi (scaffold) üzerinde lezyon bölgesi üzerine uygulanır. Teknik olarak tek seansta ameliyat içinde uygulamaya olanak sunan sistemler olduğu gibi ilk seansta hastadan kıkırdak dokusu alınıp, haftalar veya aylar içinde çoğaltılıp, uygulama için ikinci bir ameliyatı gerektiren sistemler de mevcuttur. Diğerlerine göre yeni uygulanmaya başlanmış bir teknik olmasına rağmen bu tekniğin bildirilmiş kısa dönem takip sonuçları başarılıdır.

Ameliyat Sonrası Başarı Nedir/Ne Beklemeliyim ?

Menisküs tamiri ve kıkırdağa uygulanan girişimler sonrası rehabilitasyon ile dizinizin normale dönmesi zaman ve çalışma gerektirir. Genellikle ilk 6 hafta özel bir dizlik ve koltuk değnekleri ile ayağa kalkılır ve tam ağırlık verilerek dizinizin üzerine basmanıza izin verilmez. Mesleğinize göre işe dönme zamanı değişebilir: Masabaşı çalışanlar 2 ila 4 hafta içerisinde işe dönebilirlerken, ağır işte çalışanlar ve sporcuların tamamen fonksiyonel hale gelebilmeleri 3 ila 6 ay arasını alabilmektedir. Basit menisektomi (mesnisküsün bir parçasının çıkarılması) sonrası ise birkaç hafta içinde işe ve spora dönüş mümkün olmaktadır ve hastalar ilk günden itibaren ağrıları izin verdiği ölçüde basıp yürüyebilirler.

Menisküs ameliyatları sonrası başarılı sonuç oranı gayet yüksektir. Eldeki literatür, %90’ın üzerinde bir oranda insanların işlerine ve sporcuların yaptıkları spor aktivitelerine dönebildiğini göstermektedir. Kıkırdak ile ilgili girişimler sonrası ise, başarı ve hasta memnuniyeti iyi olmakla birlikte menisküs ameliyatı sonuçlarına göre belirgin şekilde düşüktür. Menisküs ve kıkırdak ameliyatlarından sonra nadir de olsa bazen dizde sertlik ve ağrı görülebilmekte ancak bu problemler genellikle uygun rehabilitasyon ve modern cerrahi tekniklerle en aza indirilebilmektedir.

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

viagra generico comprare viagra cialis originale super kamagra acquisto kamagra acquisto viagra cialis generico acquisto viagra viagra donne levitra prezzo levitra generico kamagra 100 mg cialis prezzo cialis 20 levitra senza ricetta Cialisgenerico acquisto cialis cialis senza ricetta

levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten

viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra 100 kamagra gel levitra generique levitra en ligne

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

canada goose italia air jordan italia scarpe air jordan borse michael kors air max bianche outlet woolrich christian louboutin outlet woolrich italia ugg outlet louis vuitton occhiali canada goose outlet occhiali louis vuitton woolrich outlet scarpe louis vuitton michael kors borse

canada goose italia air jordan italia scarpe air jordan borse michael kors air max bianche outlet woolrich christian louboutin outlet woolrich italia ugg outlet louis vuitton occhiali canada goose outlet occhiali louis vuitton woolrich outlet scarpe louis vuitton michael kors borse

belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada

belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada

nike air huarache canada nike roshe canada cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada adidas superstar canada adidas nmd adidas superstar adidas nmd canada parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme

Scarpe Scarpe hogan Scarpe louis vuitton scarpe converse air jordan Scarpe nike air max longchamp Saucony scarpe Tacchi nike roshe Tiffany christian louboutin nike air force Scarpe Adidas Scarpe
>